x
A T R O T M E T A L

Έμπειρος Α Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού σε συνεργασία με Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των χαλυβδοσωληνώσεων τόσο ως κατασκευαστής (επισκευές - εγκαταστάσεις - κατασκευές - συντηρήσεις) όσο και ως εγκαταστάτης, αναλαμβάνουμε σωληνώσεις πλοίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

ATROT METAL

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας